تلفن: 02133901804 ,  02133903552 ,  02833357480

فکس: 02133902311 , 02833328024

آدرس: قزوین، خیابان حکم آباد، کوچه حسنی، پلاک 56-58، طبقه فوقانی فروشگاه هفت، طبقه سوم واحد 11 شرکت اطلس کاسپین

مدیر فنی مهندسی

مهندس میثم چشمارو

09122000781

کارشناس فنی و مهندسی

مهندس سجاد نیک منش

09122000631

کارشناس مهندسی فروش

سارا زارعی

09122000359

کارشناس مهندسی فروش

فرزانه جمالی

09122000264

کارمند فروش

زهرا راد

09912066684

کارمند فروش

عاطفه رجبی

09129490661

مدیر IT